Tevkifat nedir


Tevkifat

Türkçe karşılığıyla durdurmalar anlamına gelen bir sözcüktür . Stopaj kelimesiyle eşanlam taşır. Vergi  konusunda ki terim anlamı ise, vergide kesinti yapmaktır. 

Vergi tevkifatı, bir ödeme esnasında ücret + vergi kanununda karşılığı olan vergi oranının da tahsil edilerek bunun daha sonra vergi dairesine ödenmesi anlamına gelir.

Yani bu bir nevi devlete doğan borcumuz olmaktadır. 

Bu devletin hem vergi tahsil etmede verimliliği aynı zamanda da vergi güvenliğiyle de alakalıdır.

Tevkifatlar vergisine göre isim alır

Örneğin, satışı yapılmış olan bir ürünün KDV'sinin de tahsil edilmesi bir vergi tevkifatıdır. Faturası kesilmiş bir ürün sayesinde devlete doğan borcun miktarı da anlaşılmaktadır.

İşte böyle bir üründen alınan vergiye kdv tevkifatı, gelir üzerinden alınan bir tevkifata da gelir vergisi tevkifatı denilmektedir.

Tevkifatlı fatura

Tevkifatlı fatura da normal bir satış faturası gibi birşeydir. Ayırıcı tek farkı ise, tevkifatlı faturanın konusu olan işlemin vergisinin kim tarafından veya nasıl bölüştürüleceğinin belirlenebilmesidir.

Böyle faturalara tevkifatlı fatura denilmektedir.

Kimler tevkifat yapabilir

Genel bütçe içinde yer alan; daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler

Döner sermaye ile çalışan kuruluşlar

Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşları

Kanunla kurulan ya da tüzel kişiliği bulunan emekli ve yardım sandıkları

Bankalar

Kamu İktisadi Kuruluşları ve İktisadi Devlet Teşekkülleri

Özelleştirme kapsamında yer alan kuruluşlar

Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar

Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda olan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan kurum, kuruluş ve işletmeler

Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası?nda işlem gören şirketler

Tevkifat uygulaması hakkında kaynak nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığının 63. KDV Sirkülerinde tevkifat uygulaması hakkında bilgi verilmiştir.

Tevkifata bir örnek verelim

Temsil: Aziz, bir mandıraya gidip 5 litre süt satın alıyor. Sütün litre fiyatı 3 TL, KDV oranı ise %1. İşletmeci Aziz'den 15,15 kr. tahsil ediyor.

Sütün fiyatı 5*3=15 TL, 15 kuruş ise KDV bedeli olduğundan işletmeci 15 kuruşluk vergi tevkifatı uygulamış oluyor.


Bu makale size yardımcı oldu mu?Konu ile İlgili Diğer Makaleler
Yazar Hakkında


    Yorum Gönder