e-Fatura nedir? e-Arşiv nedir? Kimler zorunludur?


e-Fatura, fiziki faturalar yerine dijital ortamlarda hazırlanan faturaların ismidir.

GİB?in e-dönüşüm kapsamında yaptığı çalışmalar sonucunda doğarak kağıt faturalar yerine elektronik faturaların kullanılmasını zorunlu kılmıştır.

Fakat bu zaruret mükellefleri bütçesine göre kapsamına alıyor. 

e-fatura-e-arsiv-fatura-gib

e-Dönüşüm nedir?

e-Dönüşüm, GİB?in bir projesi olup GİB tarafından e-belge olarak tanımlanmaktadır. Fatura, irsaliye, makbuz gibi belgelerin elektronik ortamlardan üretilmesini ve transferini amaçlamaktadır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Resmi Gazete?de yayımlanarak 2020 yılında resmen uygulamaya geçmiştir.

e-Fatura, e-Arşiv fatura nedir? Kimlere zorunludur?

e-Fatura ile e-Arşiv faturanın farkları

e-Dönüşüm kapsamında en sık kullanılan belgelerdir. Bir hesap dönemi hasılatı toplamda 5 milyon TL ve üzeri olan  mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda.

e-Fatura kapsamı dışında olup elektronik fatura uygulamasını tercih edenler ise e-arşiv faturayı tercih edebilirler.

e-Fatura hukuki olarak kağıt fatura ile aynı statüyü taşırlar. Ve GİB?in belirlediği veri formatı ve standartlarda yapılabilir. Mesela, bir e-Faturanın çıktısı e-Fatura hüviyeti taşımaz, elektronik olarak iletilmesi gerekir.

e-Arşiv faturası ise yazıcılarla da bastırılabilir.

e-Fatura kullanabilmek için mükellefler bir kullanıcı hesabı oluşturmalıdır. Daha sonra GİB?e yazılı olan bir başvuru yapmalıdır.

Başvurunun kabul görüldüğü halde mükellefler Mali mühür sertifikası edindikten sonra e-imzalar ile işlem yapabilmektedir.

e-Arşiv faturada farklı olarak veri formatları serbestçe tercih edilebilir. Yine e-arşiv faturada mali mühürle beraber zaman damgası zorunludur. E-Faturada ise mali mühür ve e-imza yeterlidir.

e-Fatura ile e-Arşiv fatura arasında ki belirgin farklardan birisi de entegratörlerdir. E-Fatura için özel bir entegratör kullanılması gerekirken, e-Arşiv faturasının kullanılması zorunlu olan bir entegratörü (paylaşımcısı) yoktur. E-Fatura özel entegratörler haricinde üretilemez ve iletilemez. 

e-Fatura alma yetkisi olmayan kişilere e-Fatura düzenlenemez. Dolayısıyla e-Faturalar sadece tanımlı kullanıcılar adına üretilebilir.

 e-Belgelerin avantajları

Üretilmesi kolaydır.

Paylaşılması kolaydır.

Kaybolmazlar, arşivlenmesi ve saklanması kolaydır.

Bulmak kolaydır. Ulaşmak kolaydır.

Büyük zaman tasarrufu sağlar.

Hatalı olma olasılığı azdır. 

 Mobil cihazlarla üretilebilir.


Bu makale size yardımcı oldu mu?Konu ile İlgili Diğer Makaleler
Yazar Hakkında


    Yorum Gönder